Sorry, this video is not available in your country.

Một Vệt Đen Dài Cảnh Báo Thảm Họa Tràn Dầu Từ Tàu Chở Hàng Ở Mauritius

chia sẻ

Một Vệt Đen Dài Cảnh Báo Thảm Họa Tràn Dầu Từ Tàu Chở Hàng Ở Mauritius

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 12/08/2020
Một con tàu mắc cạn đang làm tràn hàng nghìn tấn dầu ra bờ biển Mauritius, đảo quốc chủ yếu sống dựa vào du lịch. Tình hình đang trở nên nghiêm trọng khi tàu có nguy cơ gãy đôi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm