Sorry, this video is not available in your country.

Mưa Ngớt, Nước Rút, Các Địa Phương Miền Trung Chủ Động Khắc Phục Hậu Quả Mưa Lũ

chia sẻ

Mưa Ngớt, Nước Rút, Các Địa Phương Miền Trung Chủ Động Khắc Phục Hậu Quả Mưa Lũ

Người đăng:
Ngày đăng: 17/11/2023
Những ngày qua, tình hình mưa lũ nghiêm trọng đã và đang gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đến ngày 16/11, nước lũ tại nhiều nơi đã rút dần, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm