Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ: Cảnh Sát Quỳ Gối, Ôm Người Biểu Tình Để Thể Hiện Sự Đoàn Kết

chia sẻ

Mỹ: Cảnh Sát Quỳ Gối, Ôm Người Biểu Tình Để Thể Hiện Sự Đoàn Kết

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/06/2020
Bên cạnh những hình ảnh bạo động, đối đầu ở nhiều nơi trên nước Mỹ, vẫn có những hình ảnh ấm lòng về những sĩ quan cảnh sát quỳ gối thể hiện sự ủng hộ đối với những người biểu tình trong phong trào "Tôi không thở được".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm