Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Đề Nghị Các Nước Có Biện Pháp "Hạ Nhiệt" Giá Dầu

chia sẻ

Mỹ Đề Nghị Các Nước Có Biện Pháp "Hạ Nhiệt" Giá Dầu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/11/2021
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị một số nước tiêu thụ dầu nhiều nhất thế giới cân nhắc đến việc mở kho dầu chiến lược trong nỗ lực kết hợp nhằm làm giảm giá dầu và kích thích kinh tế tăng trưởng

Tin Tức Tất cả

Xem thêm