Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Mỹ Nhân Tâm Kế - Beauty's Rival In Palace | Tập 1

8.3 / 82 đánh giá
Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên
Sản xuất: Vu Chính
Một bộ phim thuộc thể loại dã sử Trung Quốc do Vu Chính làm biên kịch và lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Vô Tận Chìm Nổi của Tiêu Kỳ Anh. “Mỹ Nhân Tâm Kế” kể về những nỗ lực và thành tựu của hoàng hậu Đậu Y Phòng trong hoàng cung cũng như ảnh hưởng của chồng bà là Hán Văn Đế đến đất nước.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 8.4 80 Tập
Phim bộ 8.3 48 Tập
Phim bộ 7.8 38 Tập
Phim bộ 8.2 52 Tập
Phim lẻ 8.4 109 Phút
Phim bộ 9.7 14/36 Tập
Phim bộ 6.3 44 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 8.2 102 Phút
Phim bộ 9.7 43 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.3 24 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.2 43 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 7.2 80 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 5.7 40 Tập
Phim bộ 9.4 52 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 7.9 36 Tập
Phim lẻ 7.5 86 Phút
Phim bộ 8.6 36 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.5 40 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập