Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ: Tăng Tốc Xét Nghiệm Máu Tìm Kháng Thể Chống Lại Covid-19

chia sẻ

Mỹ: Tăng Tốc Xét Nghiệm Máu Tìm Kháng Thể Chống Lại Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/04/2020
Các xét nghiệm máu giúp xác định liệu hàng triệu người Mỹ có thể quay trở lại làm việc một cách an toàn hay không ngay giữa thời kỳ đại dịch bùng phát.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm