Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ: Thành Lập Ủy Ban Điều Tra Bạo Động Ở Capitol

chia sẻ

Mỹ: Thành Lập Ủy Ban Điều Tra Bạo Động Ở Capitol

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/08/2021
Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra cuộc nổi dậy ngày 6/1. Ủy ban bao gồm 7 đảng viên Đảng Dân Chủ và 2 đảng viên Đảng Cộng Hòa, tất cả đều được lựa chọn bởi Phát Ngôn Viên Nhà Trắng bà Nancy Pelosi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm