Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ: Thử Nghiệm Điều Trị Covid-19 Bằng Huyết Tương Của Bệnh Nhân Hồi Phục

chia sẻ

Mỹ: Thử Nghiệm Điều Trị Covid-19 Bằng Huyết Tương Của Bệnh Nhân Hồi Phục

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 03/04/2020
Bệnh viện Houston Methodist bật đèn xanh để bắt đầu điều trị Covid-19 bằng huyết tương của bệnh nhân đã hồi phục. Bác sĩ Eric Salazar, đã nói chuyện với NBC News về việc điều trị và cách thức hoạt động của nó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm