Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Thử Nghiệm Thành Công Vắcxin Covid-19 Trên Người

chia sẻ

Mỹ Thử Nghiệm Thành Công Vắcxin Covid-19 Trên Người

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 19/05/2020
Một nhóm tình nguyện viên 8 người khoẻ mạnh được tiêm thử vắcxin đã sinh kháng thể đặc hiệu chống lại virus corona chủng mới gây dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm