Sorry, this video is not available in your country.

Myanmar: Dàn Nhạc Đường Phố "Chiến Đấu" Với Chế Độ Độc Tài Quân Sự

chia sẻ

Myanmar: Dàn Nhạc Đường Phố "Chiến Đấu" Với Chế Độ Độc Tài Quân Sự

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/02/2021
Một nhóm nhạc sĩ ở Myanmar đã xuống đường biểu diễn trong các cuộc biểu tình chống đảo chính của đất nước. Bài hát mới của họ, ‘Revolution’, nhằm mục đích khuyến khích những người trẻ tuổi chống lại chế độ độc tài quân sự.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm