Sorry, this video is not available in your country.

Myanmar: Người Biểu Tình Chuyển Sang Các Nhóm Vũ Trang Dân Tộc

chia sẻ

Myanmar: Người Biểu Tình Chuyển Sang Các Nhóm Vũ Trang Dân Tộc

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Một nhóm người biểu tình Myanmar đang tập luyện với các nhóm vũ trang dân tộc của đất nước. Một đoạn video do Lực lượng Phòng vệ Thống nhất, một tổ chức chống chính quyền phát hành, cho thấy các thành viên của họ chạy bộ xuyên qua một khu rừng lầy lội trong khu vực do lực lượng Karen kiểm soát. Nhóm cho biết các bài tập kéo dài ba tháng bao gồm "đào tạo về chất nổ và bắn súng".
Tags: Biểu tình

Tin Tức Tất cả

Xem thêm