Sorry, this video is not available in your country.

Na Uy Chuẩn Bị Cung Cấp Máy Bay F-16 Cho Romania

chia sẻ

Na Uy Chuẩn Bị Cung Cấp Máy Bay F-16 Cho Romania

Người đăng:
Ngày đăng: 30/11/2023
Na Uy đang chuẩn bị chuyển giao máy bay F-16 cho Romania theo một thoả thuận mua lại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm