Sorry, this video is not available in your country.

Nắm Cổ Và Giữ Bằng Khuỷu Tay

Yêu thích

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật

Kỹ Thuật Môn Đấu Vật: Nắm Cổ Và Giữ Bằng Khuỷu Tay

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Đấu vật là môn thể thao tác chiến giữa hai đối thủ cố gắng kềm chế đối phương bằng cách nắm, kéo, vặn, đè... nhưng không được trực tiếp đấm hay đá.
Tags: hướng dẫn tập luyện, tai nạn thể thao

Có thể bạn thích