Sorry, this video is not available in your country.

Nam Phi: Nhà Hoạt Động Khoisan Bị Bắt Vì Trồng Cần Sa Trước Dinh Tổng Thống

chia sẻ

Nam Phi: Nhà Hoạt Động Khoisan Bị Bắt Vì Trồng Cần Sa Trước Dinh Tổng Thống

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/01/2022
Cảnh sát Nam Phi nhổ một vườn cần sa do các nhà hoạt động Khoisan bản địa trồng bên ngoài văn phòng Tổng thống Cyril Ramaphosa trong hơn ba năm. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm