Sorry, this video is not available in your country.

Nam Phi: Tàu Chở Khách Tiếp Tục Hoạt Động Khi Nới Lỏng Lệnh Phong Tỏa

chia sẻ

Nam Phi: Tàu Chở Khách Tiếp Tục Hoạt Động Khi Nới Lỏng Lệnh Phong Tỏa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Sau gần 100 ngày đóng cửa, dịch vụ đường sắt chở khách Nam Phi sẽ hoạt động trở lại do các hạn chế khóa máy của nước này giảm bớt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm