Sorry, this video is not available in your country.

Nấm Vân Chi Đỏ Giá Trị Cao Được Tiến Sĩ Trường ĐH Đồng Tháp Trồng Thành Công

chia sẻ

Nấm Vân Chi Đỏ Giá Trị Cao Được Tiến Sĩ Trường ĐH Đồng Tháp Trồng Thành Công

Người đăng: phuongntl
Ngày đăng: 15/05/2024
Tiến sĩ Trần Đức Tường, giảng viên khoa khoa học tự nhiên Trường ĐH Đồng Tháp, bắt đầu nghiên cứu trồng nấm vân chi đỏ từ năm 2015, hiện nay sản phẩm đã sẵn sàng thương mại hóa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm