Sorry, this video is not available in your country.

Nạn Phá Rừng Đang Tăng Đột Biến Ở Amazon

chia sẻ

Nạn Phá Rừng Đang Tăng Đột Biến Ở Amazon

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 01/10/2022
Dữ liệu sơ bộ của chính phủ cho thấy vào tháng 9, với tốc độ phá rừng ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã tăng vọt hơn 80% vào tháng 8 so với một năm trước đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm