Sorry, this video is not available in your country.

Nâng Cao Tính Khả Thi Và Ứng Phó Kịp Thời Chính Sách

chia sẻ

Nâng Cao Tính Khả Thi Và Ứng Phó Kịp Thời Chính Sách

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 43, bên cạnh những chính sách đã đi vào cuộc sống, vẫn cần đánh giá kỹ những chính sách chưa khả thi, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chặng đường tiếp theo. Đây là ý kiến mà các ĐBQH đưa ra khi thảo luận ở hội trường sáng 25/5 về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm