Sorry, this video is not available in your country.

NASA Chuẩn Bị Đâm Tàu Vũ Trụ Vào Tiểu Hành Tinh

chia sẻ

NASA Chuẩn Bị Đâm Tàu Vũ Trụ Vào Tiểu Hành Tinh

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 22/09/2022
Trong vòng hai tuần tới, các nhà khoa học NASA sẽ theo dõi tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh trong hệ nhị phân gần Trái Đất để kiểm tra kỹ thuật phòng thủ hành tinh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm