Sorry, this video is not available in your country.

NASA Đưa Xe Tự Hành Lên Sao Hỏa Để Tìm Kiếm Sự Sống

chia sẻ

NASA Đưa Xe Tự Hành Lên Sao Hỏa Để Tìm Kiếm Sự Sống

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/08/2020
NASA đưa xe tự hành hiện đại nhất từ trước đến nay lên sao Hỏa để tìm các bằng chứng về dấu hiệu của sự sống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm