Sorry, this video is not available in your country.

NATO Giám Sát Việc Dỡ Bỏ Rào Cản Ở Kosovo

chia sẻ

NATO Giám Sát Việc Dỡ Bỏ Rào Cản Ở Kosovo

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 10/08/2022
Lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO dẫn đầu đã giám sát việc dỡ bỏ các rào cản do những người biểu tình dựng lên ở phía bắc Kosovo, nơi căng thẳng chính trị nổi lên gần đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm