Sorry, this video is not available in your country.

New York: Bên Trong Phòng Chăm Sóc Tích Cực Chiến Đấu Với Covid-19

chia sẻ

New York: Bên Trong Phòng Chăm Sóc Tích Cực Chiến Đấu Với Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 09/04/2020
Trung tâm bệnh viện Brooklyn ở New York, Mỹ là tuyến đầu của đại dịch Covid-19. Các sĩ, y tá cùng bệnh nhân đang chiến đấu quyết liệt với dịch bệnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm