Sorry, this video is not available in your country.

New York: Bệnh Nhân Nằm Kín Phòng, Giành Nhau Từng Máy Thở

chia sẻ

New York: Bệnh Nhân Nằm Kín Phòng, Giành Nhau Từng Máy Thở

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 27/03/2020
Mới đây, một bác sĩ phòng cấp cứu ở Elmhurst, Queens, Mỹ đã chia sẻ một video hiếm hoi bên trong một bệnh viện ở New York - trung tâm của đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm