Sorry, this video is not available in your country.

New York Lên Kế Hoạch Ép Người Vô Gia Cư Mắc Bệnh Tâm Thần Nhập Viện

chia sẻ

New York Lên Kế Hoạch Ép Người Vô Gia Cư Mắc Bệnh Tâm Thần Nhập Viện

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 09/12/2022
Thị trưởng Eric Adams chỉ đạo cảnh sát và nhân viên y tế đưa những người vô gia cư bị bệnh tâm thần nhập viện, ngay cả khi họ không gây ra mối đe dọa nào cho người khác.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm