Sorry, this video is not available in your country.

New York Tuyên Bố Bệnh Đậu Mùa Khỉ Là Tình Trạng Khẩn Cấp Về Sức Khỏe Cộng Đồng

chia sẻ

New York Tuyên Bố Bệnh Đậu Mùa Khỉ Là Tình Trạng Khẩn Cấp Về Sức Khỏe Cộng Đồng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/08/2022
Thành phố New York đã tuyên bố bệnh đậu mùa ở khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cho phép áp dụng các biện pháp mới để giúp làm chậm sự lây lan của vi rút.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm