Sorry, this video is not available in your country.

Nga Đăng Ký Vắc Xin Covid Đầu Tiên Trên Thế Giới Cho Động Vật

chia sẻ

Nga Đăng Ký Vắc Xin Covid Đầu Tiên Trên Thế Giới Cho Động Vật

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/04/2021
Nga cho biết họ đã đăng ký loại vắc-xin coronavirus đầu tiên trên thế giới dành cho động vật. Cơ quan quản lí cho biết việc sản xuất hàng loạt loại vắc-xin này có thể bắt đầu vào tháng Tư.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm