Sorry, this video is not available in your country.

Nga Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Vắc Xin Sau Thái Độ Hoài Nghi

chia sẻ

Nga Đối Mặt Với Tình Trạng Thiếu Vắc Xin Sau Thái Độ Hoài Nghi

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 27/07/2021
Chính phủ Nga ban đầu phải vật lộn để tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân, đối mặt với sự dè chừng của công chúng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm