Sorry, this video is not available in your country.

Nga: Sự Cố Tràn Dầu Khổng Lồ Ở Siberia Là Một Thảm Họa Môi Trường

chia sẻ

Nga: Sự Cố Tràn Dầu Khổng Lồ Ở Siberia Là Một Thảm Họa Môi Trường

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/08/2020
Thị trấn Norilsk, Siberia của Nga phía trên vòng Bắc Cực đã hứng chịu một sự cố tràn nhiên liệu thảm khốc vào tháng 5 năm 2020. Các quan chức ở Siberia đã cảnh báo rằng sẽ mất nhiều năm để dọn sạch một vụ tràn nhiên liệu này.
Tags: Xăng dầu

Tin Tức Tất cả

Xem thêm