Sorry, this video is not available in your country.

Ngăn Chặn Đòn Đánh Bằng Bàn Tay Mở

Yêu thích

Hướng Dẫn Tập Võ Karate

Hướng Dẫn Tập Võ Karate: Ngăn Chặn Đòn Đánh Bằng Bàn Tay Mở

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở.
Tags: Võ thuật, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích