Sorry, this video is not available in your country.

Ngăn Ngừa Lây Lan Dịch COVID-19: Sát Khuẩn Tay Bằng…Chân

chia sẻ

Ngăn Ngừa Lây Lan Dịch COVID-19: Sát Khuẩn Tay Bằng…Chân

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 29/03/2020
Hiện nay, việc sử dụng các chai nước sát khuẩn để vệ sinh tay để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh là đều gần như bắt buộc… Thế nhưng việc này vẫn nhiều nguy cơ lây nhiễm, khi tay người sử dụng chạm vào dụng cụ chứa dung dịch sát khuẩn. Để loại trừ nguy cơ này, một giảng viên đại học đã sáng chế ra dụng cụ sát khuẩn tay… bằng chân!

Tin Tức Tất cả

Xem thêm