Sorry, this video is not available in your country.

Ngang Nhiên Cắt Rừng Sản Xuất Bán Làm Nghĩa Trang

chia sẻ

Ngang Nhiên Cắt Rừng Sản Xuất Bán Làm Nghĩa Trang

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Thời gian gần đây tại nhiều xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, ngang nhiên cắt rừng sản xuất bán để xây dựng nghĩa trang. Sự tùy tiện này không chỉ phá vỡ quy hoạch, xâm chiếm tài nguyên, mà còn thách thức pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm