Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Dài Đằng Đẵng (Phần 2 - Tập 1)

chia sẻ

Ngày Dài Đằng Đẵng (Phần 2 - Tập 1)

Chương trình đưa ra cái nhìn sâu sắc về cách những người ở tuyến đầu chống biến đổi khí hậu đối mặt với những thách thức trong suốt 24 giờ.