Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Đầu Cấm Xe Tải 3 Trục Qua Cầu Rạch Miễu, Giao Thông Thông Thoáng

chia sẻ

Ngày Đầu Cấm Xe Tải 3 Trục Qua Cầu Rạch Miễu, Giao Thông Thông Thoáng

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 11/06/2024
Theo ghi nhận trong sáng nay, ngày đầu thực hiện lệnh cấm xe tải nặng (xe từ 3 trục trở lên) qua cầu Rạch Miễu trong một vài khung giờ, giao thông đã thông thoáng trở lại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm