Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Đầu Tiên Phong Tỏa Một Phần Quận Bình Tân: Nội Bất Xuất, Ngoại Bất Nhập

chia sẻ

Ngày Đầu Tiên Phong Tỏa Một Phần Quận Bình Tân: Nội Bất Xuất, Ngoại Bất Nhập

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 20/06/2021
0h ngày 20/6, Quận Bình Tân đã thiết lập 3 vùng phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân trong thời gian 14 ngày. Tổng diện tích 3 khu vực này là 171 ha với gần 56.000 dân và 306 doanh nghiệp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm