Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Ngày Lễ Thánh

10.0 / 3 đánh giá
Thể loại: Phim, Tâm lý
Đạo diễn: NSND Bạch Diệp
Sản xuất: Hãng Phim Truyện Việt Nam
Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Bão Biển" - tác phẩm văn học lớn có tính sử thi xung quanh bước chuyển mình lớn của người dân và cả xã hội miền Bắc, "Ngày Lễ Thánh" bắt đầu từ những câu chuyện trong nhà giữa hai chị em, mở rộng ra cả một không gian rộng lớn, nơi đó cái mới đối đầu cái cũ, sự lạc hậu u tối mưu toan đè nén tư tưởng giải phóng.

Có thể bạn thích