Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nghề Nuôi Chằn: Nghề Nuôi Chằn

8.6 / 16 đánh giá
Sản xuất: Rạng Đông Entertainment Inc.
Có đôi vợ chồng quan huyện nọ tham lam, thay vì nhận ngân quỹ của triều đình để diệt trừ chằn tinh đang giết hại dân lành thì lại làm ngơ, bỏ tiền vào kho riêng, lấy việc "nuôi chằn" để làm giàu trên xương máu dân nghèo. Cho đến một ngày, chính ông quan huyện bất lương gặp phải chằn tinh...

Có thể bạn thích