Adil Hussain
Adil Hussain đã từng tham gia một số phim điện ảnh quốc tế như The Reluctant Fundamentalist và Life of Pi. Ông đã nhận được giải thưởng Jury đặc biệt tại Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia năm 2017.