Amaury Nolasco
Amaury Nolasco (tên đầy đủ: Amaury Nolasco Garrido, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1970) là một diễn viên gốc Dominican.