Anh Đào Bolero
Tốt nghiệp Trung Cấp Kế Toán nhưng vì đam mê ca hát nên tạm dừng công việc và đi hát được khoảng 2 năm. Sau đó, vì lí do gia đình, Đào chuyển sang làm hướng dẫn viên Zumba...