Ánh Phượng
Diễn viên Ánh Phượng từng đóng vai Mary Linh trong bộ phim Lạc Cầm (1994).