Anthony Head
Anthony Stewart Head (sinh ngày 20 tháng 2 năm 1954) là một diễn viên và nhạc sĩ người Anh. Một số bộ phim có sự tham gia của Anthony: Buffy The Vapire Slayer (1996-2003), Ghost Rider: Spirit Of Vengeance (2011),...