Anthony Kirlew
Anthony Kirlew, nam diễn viên, đã nhận bằng Cử nhân Mỹ thuật với tư cách là thành viên của lớp tốt nghiệp khai giảng năm 2018 của Trường Studio ở Los Angeles, California.