Bao Bối Nhĩ
Bao Bối Nhĩ tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 2004. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thế mạnh của Bao Bối Nhĩ là diễn xuất hài hước trong nhiều bộ phim.