Bảo Chung
Bảo Chung sinh ngày 4 tháng 8 năm 1955 tại quê mẹ ở huyện Bình Chánh, ngoại thành Sài Gòn, là một diễn viên hài người Việt Nam