Barry Shabaka Henley
Barry Shabaka Henley (sinh ngày 15 tháng 9 năm 1954) là một diễn viên nhân vật người Mỹ. Một số bộ phim mà ông từng tham gia: Rush Hour (1998), The Terminal (2004), Collateral (2004), Stolen (2012),...