Bobby
Bobby đóng vai Timmy trong phim "Bộ 5 Lừng Danh Và Thung Lũng Khủng Long" được sản xuất vào năm 2018.