Châu Lệ Kỳ
Chu Lệ Kỳ hiện là diễn viên của TVB sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý BMA năm 2011. Bộ phim truyền hình TVB đầu tiên Chu Lệ Kỳ tham gia là Định mệnh tình duyên.