Chí Cường
Nam nghệ sĩ Chí Cường theo nghề hát từ năm 1988 ở đoàn Bông Dừa Trắng của tỉnh BếnTre. Nghệ sĩ Chí Cường có khả năng đa dạng, anh diễn vai nào cũng hay, từ vai kép chánh, kép mùi, kép võ, kép độc và cả vai hài.