Chí Linh
Chí Linh là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, sinh ra trong gia đình có nhiều nghệ sĩ thành danh. Chí Linh kết hôn với nghệ sĩ Vân Hà (con gái soạn giả Vân An). Cùng nhau, họ trở thành cặp đôi cải lương nức tiếng.