Chu Đình Tới
TS. Chu Đình Tới là tác giả của hai cuốn sách Hành Trang Du Học và Tôi Đã Đi Du Học Bằng Học Bổng Như Thế Nào?